KAMENNÝ VRCH II

I nadále platí, že nejdále pokročila příprava výstavby 334 družstevních bytů v lokalitě Kamenný vrch II (záměr je situován v městské části Brno – Nový Lískovec nad ulicí Petra Křivky). Město Brno v rámci přípravy projektu zrušilo zastaralý Územní plán zóny Kamenný vrch II, čímž byla odstraněna poslední překážka z územně-plánovacího hlediska. Koncem roku 2020 proběhlo výběrové řízení na projektanta pro všechny stupně projektové dokumentace (tedy od projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, až po dokumentaci pro zhotovitele stavby) a byla uzavřena smlouva o dílo s vítězným uchazečem, kterým je architektonická kancelář Atelier 99 s.r.o.

Losování pořadí zájemců, přihlášených v období od 15.6.2022 do 15.9.2022 do projektu Družstevní bydlení pro mladé na lokalitu Kamenný vrch, bylo realizováno 24.10.2023. Vylosovaní uchazeči vyčkají na výzvu družstva (Dostupné bydlení Kamenný vrch II, bytové družstvo, IČO 17442583) k uzavření rezervačních smluv na konkrétní bytové jednotky. K tomuto úkonu však může dojít až po vydání stavebního povolení, vysoutěžení zhotovitele stavby a zjištění konkrétních podmínek úvěrující banky. Teprve v tomto okamžiku bude známa pravděpodobná cena bytu. Před uzavřením rezervačních smluv s nyní vylosovanými uchazeči budou uzavřeny rezervační smlouvy s žadateli evidovanými do projektu v roce 2018. U všech uchazečů budou před uzavřením rezervační smlouvy ověřeny údaje z přihlášky a uchazeči doloží výši aktuálního průměrného měsíčního příjmu a příjmu v době podání žádosti.

Projekt bydlení na Kamenném vrchu II je rozdělen na dvě části, u první části s 293 byty (274 družstevních+ 19 obecních bytů) už je vydané územní rozhodnutí, které dne 29.4.2023 nabylo právní moci. Předpokládáme, že o stavební povolení na 1. („dolní“) část 1. etapy, že bude požádáno do konce února 2024, vyřizují se k tomu poslední vyjádření. Pro 2. („horní“) část 1. etapy se vyřizují všechna potřebná vyjádření pro územní rozhodnutí. Stavební povolení 2. části, jakož i dopracování dokumentace pro provedení stavby je plánováno ještě v letošním roce, stejně jako příprava zadání stavby a související úkony, zejména ohledně financování stavby. Bytový odbor činí veškeré kroky proto, aby bylo možno provádět výstavbu 2. části v bezprostřední návaznosti na 1. část.

Předpokládané termíny pro první část : 
2021–2023 – příprava projektové dokumentace
2024 – získání stavebního povolení
2025 – zahájení výstavby
2027 – dokončení výstavby a kolaudace

Družstevní výstavba Kamenný vrch II - seznam bytů

Upozorňujeme, že červeně označené bytové jednotky jsou v současnosti přiřazeny ke konkrétním zájemcům z první vlny přihlašování v roce 2018.

KAMENNÝ VRCH II
KAMENNÝ VRCH II
KAMENNÝ VRCH II

Kontaktní údaje

V případě zájmu, bližší informace získáte na Bytovém odboru, Malinovského náměstí 3, dveře 230.