bývalý Dřevopodnik – RUMIŠTĚ

Město Brno získalo pozemky areálu bývalého Dřevopodniku a připravuje výstavbu bytových domů s cca 225 družstevními byty. V roce 2022 bylo nutno projektové práce přerušit, neboť Zastupitelstvo města Brna dne 21.6.2022 vrátilo k dopracování návrh nového územního plánu. Schválení nového územního plánu se předpokládá nejdříve v roce 2025. Teprve po té bude zpracována projektová dokumentace a zajištěno povolení stavby. Z uvedeného důvodu nelze termín zahájení výstavby přesně odhadnout.

Upozorňujeme, že červeně označené bytové jednotky jsou v současnosti přiřazeny ke konkrétním zájemcům z první vlny přihlašování v roce 2018.

bývalý Dřevopodnik – RUMIŠTĚ
bývalý Dřevopodnik – RUMIŠTĚ
bývalý Dřevopodnik – RUMIŠTĚ

# Bytové jednotky
1 Bytova jednotka R1-C1-10.01-43
2 Bytova jednotka R1-C1-10.02-44
3 Bytova jednotka R1-C1-10.03-45
4 Bytova jednotka R1-C1-10.04-46
5 Bytova jednotka R1-C1-11.01-47
6 Bytova jednotka R1-C1-11.02-48
7 Bytova jednotka R1-C1-11.03-49
8 Bytova jednotka R1-C1-11.04-50
9 Bytova jednotka R1-C1-12.01-51
10 Bytova jednotka R1-C1-12.02-52
11 Bytova jednotka R1-C1-12.03-53
12 Bytova jednotka R1-C1-12.04-54
13 Bytova jednotka R1-C1-13.01-55
14 Bytova jednotka R1-C1-13.02-56
15 Bytova jednotka R1-C1-13.03-57
16 Bytova jednotka R1-C1-13.04-58
17 Bytova jednotka R1-C1-2.01-01
18 Bytova jednotka R1-C1-2.02-02
19 Bytova jednotka R1-C1-2.03-03
20 Bytova jednotka R1-C1-2.04-04
21 Bytova jednotka R1-C1-2.05-05
22 Bytova jednotka R1-C1-2.06-06
23 Bytova jednotka R1-C1-3.01-07
24 Bytova jednotka R1-C1-3.02-08
25 Bytova jednotka R1-C1-3.03-09
26 Bytova jednotka R1-C1-3.04-10
27 Bytova jednotka R1-C1-3.05-11
28 Bytova jednotka R1-C1-3.06-12
29 Bytova jednotka R1-C1-4.01-13
30 Bytova jednotka R1-C1-4.02-14
31 Bytova jednotka R1-C1-4.03-15
32 Bytova jednotka R1-C1-4.04-16
33 Bytova jednotka R1-C1-4.05-17
34 Bytova jednotka R1-C1-4.06-18
35 Bytova jednotka R1-C1-5.01-19
36 Bytova jednotka R1-C1-5.02-20
37 Bytova jednotka R1-C1-5.03-21
38 Bytova jednotka R1-C1-5.04-22
39 Bytova jednotka R1-C1-5.05-23
40 Bytova jednotka R1-C1-5.06-24
41 Bytova jednotka R1-C1-6.01-25
42 Bytova jednotka R1-C1-6.02-26
43 Bytova jednotka R1-C1-6.03-27
44 Bytova jednotka R1-C1-6.04-28
45 Bytova jednotka R1-C1-6.05-29
46 Bytova jednotka R1-C1-6.06-30
47 Bytova jednotka R1-C1-7.01-31
48 Bytova jednotka R1-C1-7.02-32
49 Bytova jednotka R1-C1-7.03-33
50 Bytova jednotka R1-C1-7.04-34
51 Bytova jednotka R1-C1-8.01-35
52 Bytova jednotka R1-C1-8.02-36
53 Bytova jednotka R1-C1-8.03-37
54 Bytova jednotka R1-C1-8.04-38
55 Bytova jednotka R1-C1-9.01-39
56 Bytova jednotka R1-C1-9.02-40
57 Bytova jednotka R1-C1-9.03-41
58 Bytova jednotka R1-C1-9.04-42

Kontaktní údaje

V případě zájmu, bližší informace získáte na Bytovém odboru, Malinovského náměstí 3, dveře 230.