PŘÍZŘENICE

Přízřenice jsou nově zařazenou lokalitou. Město zde nechalo zpracovat Studii dopravní kapacity, ze které vyplynulo umožnění výstavby. Hydrogeologický průzkum nedoporučil zasakování dešťové vody a vytýčil potřebu odvádění nejen splaškových ale i dešťových vod z lokality, na základě čehož radní města nedávno schválili investiční záměr výstavby potřebné kanalizační infrastruktury. Objemová studie Kanceláře architekta města Brna prověřila kapacitu lokality podle návrhu nového územního plánu a podle provedených průzkumů. Podle této studie byl zpracován záměr výstavby a v letošním roce už probíhají projekční práce pro umístění bytových domů s celkem 323 byty.

Upozorňujeme, že červeně označené bytové jednotky jsou v současnosti přiřazeny ke konkrétním zájemcům z první vlny přihlašování v roce 2018.

PŘÍZŘENICE
PŘÍZŘENICE
PŘÍZŘENICE

Kontaktní údaje

V případě zájmu, bližší informace získáte na Bytovém odboru, Malinovského náměstí 3, dveře 230.